Face en Face > Particulier >
   
 

Face en Face
Organisatie-, management- en relatie-interventie

Don’t give me a fish, give me a fishing rod; en dan leren wij u die te gebruiken. Daar komt het heel in het kort op neer.

Soms merk je langzamer maar zeker, of zo maar ineens, dat je er niet uitkomt.
Dat patronen zich herhalen. Dat een relatie ‘onbestuurbaar’ wordt of dat er onrust blijft.

Soms weet je dat het beter, makkelijk, kan, met minder stress en met minder conflicten. Of dat de samenwerking vlotter kan. Privé of zakelijk of in de business.

Het wordt vaak de zachte kant genoemd. Dat klinkt een beetje suggestief: alsof die minder belangrijk zou zijn, ons alleen maar geld en tijd kost en weinig oplevert. In een periode van bezuiniging is het vaak coachen en counselen die het eerste er uit bezuinigd worden. En vaak hoor je dat het resultaat van counseling en van mentaal coachen moeilijk meetbaar is.

Bij Face en Face gaan we uit van een ander idee. Die zachte kant kost onnoemelijk veel geld en verspilt enorm veel energie. En die zachte kant is juist erg goed meetbaar: sfeer, motivatie, mate en wijze samenwerking, aannemen van uitdaging, om er een paar te noemen. En wat dacht u van het vlot verwerken van tegenslagen.

Face en Face geeft geen oplossingen voor uw problemen. Door onze samenwerking maakt u zich bewust wat uw remmende factoren zijn. Wij maken met u, die remmen los. U gaat uw sterke kanten niet alleen beseffen maar die ook gebruiken binnen een realistisch model. Dan komt u toe aan optimalisatie in plaats van brandjes blussen.

Achteraf jammer dat wij het zolang uitgesteld hebben. Zo’n uitspraak horen we regelmatig.